...

Ja, for oppdrag innad i Oslo legger vi til en halvtime før og etter oppdraget. For oppdrag utenfor Oslo, tar vi betalt fra vi starter kjøringen til flyttebilen er tilbake, i tillegg til en halvtime før og etter oppdraget.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.