...

For de som ikke har mulighet til å sende flyttemelding digitalt, finnes det også en mulighet for å sende dette per post. Du kan laste ned et skjema for flyttemelding fra Folkeregisteret eller Skatteetaten sine nettsider. Når du har fylt ut skjemaet, må du inkludere en kopi av legitimasjon eller ID-kort. Dette sikrer at flyttemeldingen blir behandlet korrekt og at dine opplysninger blir riktig registrert.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.