Ja, vi tilbyr ikke bare flyttetjenester, men også kontoravvikling og bortkjøring av avfall og søppel. Vi forstår at det ofte under en kontorflytting dukker opp møbler og utstyr som ikke lenger er nødvendig. Vårt team kan håndtere bortkjøring av disse gjenstandene, og sørger for at de blir avhendet på en ansvarlig og miljøvennlig måte.