Vi hjelper deg gjerne med å kaste ting du ikke lenger har behov for. Dette kjører vi på miljøstasjonen og sorterer for deg.