...

For å melde flytting til private bedrifter eller organisasjoner, kan du kontakte dem direkte og gi dem beskjed om din nye adresse. Men hvis du må informere mange forskjellige enheter, kan dette være tidkrevende.

En mer effektiv metode er å benytte en flyttemeldingstjeneste. Ved å bruke en slik tjeneste fyller du ut et enkelt skjema med flytteinformasjonen din, som deretter kan sendes til alle relevante parter du trenger å informere. Merk at dette ikke er en gratis tjeneste og de fleste aktører tar seg godt betalt for å gjøre denne jobben for deg.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.