...

Når du tar kontakt for å bestille flyttevask, er det viktig å være detaljert i din beskrivelse av boligen. Dette inkluderer:

  • Informer om boligen generelt har hatt godt vedlikehold eller om det har vært perioder med manglende renhold
  • Har det vært røyking inne, eller har det vært husdyr i boligen?
  • Er det høyt under taket, eller er det andre forhold som krever spesielt utstyr som ekstra stiger?
  • Husk at boligen skal være tømt for møbler og personlige eiendeler før flyttevasken starter.

Våre renholdsteam kommer med nødvendig utstyr.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.