Tidsbruk for flytting varierer basert på flere faktorer. Send oss informasjon om oppdraget, så gir vi deg et tidsestimat.