...

Prisen for flyttevask i Oslo er fra kr. 90 per kvadratmeter. I tillegg tilkommer eventuelt tilleggstjenester som rengjøring av hvitevarer, peis, balkong og boder, samt. kjøretillegg avhengig av hvor du bor. Bruker du også til både flytting og flyttevask gir vi normalt en liten rabatt på sluttsummen.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.