...

Flytterengjøring er en grundig vask av boligen/leiligheten man flytter ut fra. Det er viktig å utføre en omfattende vask for å etterlate boligen i best mulig stand for de nye beboerne. Dette innebærer ikke bare en tjeneste av høflighet, men er også et lovfestet krav både for leietakere og boligeiere. Vårt flyttebyrå har lang erfaring med flyttevask i Oslo og tar seg av denne jobben for deg. Vår flyttevask dekker alt fra grundig støvfjerning av alle overflater til rengjøring av gulv, lister, dører, skap og skuffer, vinduer, fliser, og baderomsmøbler.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.