...

Kan dere kjøre bort søppel og møbler vi ikke blir kvitt

Ja, vi tilbyr ikke bare flyttetjenester, men også kontoravvikling og bortkjøring av avfall og søppel. Vi forstår at det ofte under en kontorflytting dukker opp møbler og utstyr som ikke lenger er nødvendig. Vårt team kan håndtere bortkjøring av disse gjenstandene, og...

Tilbyr dere kontorvask

Ja, vi hjelper dere gjerne med å vaske ut av gamle kontorlokaler. I tillegg til våre flyttetjenester, tilbyr vi også grundig vask av næringslokaler. Dette sikrer at dine gamle lokaler etterlates rene og at de nye lokalene er klare til bruk.

Kan dere montere kontormøbler

Ja, vi har erfaring med montering av de fleste typer kontormøbler. Vårt team sørger for at dine møbler blir montert riktig og effektivt, slik at ditt nye kontorlokale er klart til bruk så snart som mulig.

Vi har møbler vi ønsker å selge, kan dere hjelpe oss

Absolutt. Vi tilbyr tjenester for oppkjøp av kontormøbler eller bistår med å finne potensielle kjøpere. Dette er en del av vår omfattende service for å gjøre din kontorflytting så enkel og effektiv som mulig.

Flytter dere i helger

Ja, absolutt. Vi forstår at mange av våre kunder foretrekker å gjennomføre flyttingen i helgene eller etter vanlig arbeidstid. Dette er for å minimere nedetiden og forstyrrelser i den daglige driften. Vi er fleksible og tilpasser oss dine behov for å sikre en så...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.