...

Er det straffbart å ikke melde flytting

Selv om det i folkeregisterloven ikke er spesifiserte straffebestemmelser for å unnlate å melde flytting, kan det være sanksjoner for de som bevisst unnlater å informere om adresseendring. Hvis Skatteetaten vurderer unnlatelsen som forsettlig eller grovt uaktsom, kan...

Kan jeg sende flyttemeldingen på papir

For de som ikke har mulighet til å sende flyttemelding digitalt, finnes det også en mulighet for å sende dette per post. Du kan laste ned et skjema for flyttemelding fra Folkeregisteret eller Skatteetaten sine nettsider. Når du har fylt ut skjemaet, må du inkludere en...

Kan jeg sende flyttemelding gratis

Ja, det er helt gratis å sende flyttemeldinger til Folkeregisteret, organisasjoner du har et kundeforhold hos, og til Posten. Det er en vanlig misforståelse at det koster penger å melde flytting, men dette er altså ikke tilfellet. Å melde flytting til Folkeregisteret...

Kan jeg melde flytting for andre i familien

Ja, du kan melde flytting for andre familiemedlemmer, men det er visse begrensninger. Ifølge Skatteetaten kan du melde flytting for din partner, ektefelle, eller en samboer du har felles barn med eller deler foreldreansvar med. Dette betyr at hvis du er samboer uten...

Hvordan melde flytting til andre bedrifter

For å melde flytting til private bedrifter eller organisasjoner, kan du kontakte dem direkte og gi dem beskjed om din nye adresse. Men hvis du må informere mange forskjellige enheter, kan dette være tidkrevende. En mer effektiv metode er å benytte en...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.