...

Hvordan kan jeg flytte rimelig

For å redusere kostnadene kan du pakke og demontere møbler selv, plassere ting nær lasteområdet, eller be oss flytte kun de større gjenstandene. Disse tiltakene kan bidra til å minimere kostnadene ved flyttingen.

Beskytter dere gulv ved innflytting

Vi anbefaler at du dekker gulvet med plastfilm for full beskyttelse. Gulvbeskyttelse er ikke standard i våre flyttebiler og må eventuelt bestilles som en ekstratjeneste.

Kan dere levere flytteesker

Ja, vi kan levere flyttemateriell og flytteesker. I tillegg selger vi også pakkepapir, bobleplast og annet flytteutstyr.

Hvor lang tid tar det å flytte

Tidsbruk for flytting varierer basert på flere faktorer. Send oss informasjon om oppdraget, så gir vi deg et tidsestimat.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.