...

Melde flytting

En av de viktigste administrative oppgavene du må huske på er å melde flytting.

🏢 Flyttemelding er helt gratis
✍️ Send flyttemelding på nett
🔐 Det hele tar under 2 minutter

Lovpålagt å melde flytting

Flyttemelding er ikke bare en formalitet, men en lovpålagt plikt som krever at du må melde flytting senest 8 dager etter at du har flyttet.

Flyttemelding

Ifølge folkeregisterloven § 6-1 er det en plikt å melde adressendring når du flytter til en annen kommune. Det er viktig å merke seg at flyttemeldingen til Folkeregisteret må sendes senest åtte dager etter at flyttingen har funnet sted. Dette sikrer at alle offentlige etater, inkludert banker og andre viktige institusjoner, har den riktige adressen din, da disse henter informasjon direkte fra Folkeregisteret.

Når du flytter, enten det er innenlands eller til utlandet, er det avgjørende å sende en flyttemelding til Folkeregisteret. Dette kan enkelt gjøres på Skatteetaten sine nettsider, hvor du kan fylle ut og skrive ut Skatteetatens flyttemeldingsskjema.

Melde flytting

Hvem skal motta flyttemelding

Det er viktig å tenke over alle kundeforhold du har. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Banker og finansinstitusjoner
 • Forsikringsselskaper
 • Abonnementstjenester (som strøm, internett, TV, aviser)
 • Medlemskap i organisasjoner og klubber
 • Offentlige etater utover Folkeregisteret (som NAV, skattemyndigheter)

Å melde flytting til alle relevante parter er en viktig del av flytteprosessen. Det sikrer at du mottar viktig post og kommunikasjon uten avbrudd, og at alle tjenester fungerer som de skal etter flyttingen.

Flyttemelding

Enkel flyttemelding på nett

Heldigvis kan mye av denne prosessen forenkles ved hjelp av digitale løsninger. Mange organisasjoner og tjenester tilbyr nå muligheten til å oppdatere din kontaktinformasjon online, noe som sparer deg for både tid og papirarbeid.

I Folkeregisteret registreres grunnleggende opplysninger om alle som bor i Norge. Dette inkluderer ikke bare navn og fødselsdato, men også viktige livshendelser som giftermål, navneendringer, og selvfølgelig, endringer i adresse. Når du melder fra om en adresseendring, sikrer du at offentlige etater har de riktige adresseopplysningene om deg. Dette er avgjørende for at du skal kunne motta tjenester og kommunikasjon fra statlige enheter uten forsinkelser eller komplikasjoner.

Hvorfor må du melde flytting

En rekke offentlige aktører, inkludert NAV, Skatteetaten, og Lånekassen, er avhengige av oppdaterte adresseopplysninger for å kunne betjene deg effektivt. Disse etatene henter adresseinformasjon direkte fra Folkeregisteret. Ved å ha korrekte opplysninger i registeret, sikrer du at viktige dokumenter som fakturaer og brev når frem til deg uten problemer. Dette er spesielt viktig for å unngå forsinkelser i kommunikasjon som kan ha finansielle eller juridiske konsekvenser.

Riktig adresse hos Posten

Det er også viktig å melde fra om din nye adresse til Posten. Dette sikrer at all post, inkludert pakker og brev, blir levert til din nye adresse. Når du melder flytting til Posten, vil de også sørge for at post som sendes til din tidligere adresse blir videresendt til din nye adresse gratis i en periode på to måneder. Dette gir deg ekstra trygghet og tid til å sikre at alle nødvendige parter er informert om din nye bostedsadresse.

Slik melder du flytting (guide)

Heldigvis er prosessen for å gjøre dette digitalt både enkel og tidsbesparende. Her er en trinn-for-trinn-guide for å melde flytting digitalt til både Folkeregisteret og Posten.

 • For å starte prosessen, gå til Posten.no sine nettsider
 • Du vil trenge BankID for å logge inn. Dette sikrer en sikker og verifisert prosess
 • Når du er logget inn, vil du finne et skjema for å melde flytting
 • I skjemaet må du oppgi viktig informasjon som:
  – hvem som flytter (dette kan inkludere familiemedlemmer hvis det er en familieflytting)
  – din tidligere adresse
  – din nye adresse
  – dato for flyttingen
 • Etter at du har fylt ut all nødvendig informasjon i skjemaet, er neste steg å bekrefte at opplysningene er korrekte
 • Når du har bekreftet opplysningene, sender du inn skjemaet

Ferdig! Når du har sendt inn skjemaet, vil flyttemeldingen bli mottatt og behandlet. Din nye adresse vil da bli registrert både hos Posten og Folkeregisteret, noe som sikrer at din post blir sendt til riktig sted og at offentlige etater har oppdatert informasjon om deg.

Q and A – Spørsmål og svar

Vi har samlet noen viktige spørsmål og svar angående prosessen med flyttemelding for å gjøre din flytteopplevelse så enkel og problemfri som mulig. Flyttemelding er en viktig del av flytteprosessen, og det er viktig å forstå hvordan og når denne skal gjennomføres. Skulle du ha ytterligere spørsmål eller trenger mer detaljert informasjon, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med Skatteetaten. De kan gi deg spesifikk veiledning og hjelp basert på din individuelle situasjon. Skatteetaten har ekspertisen og ressursene til å gi deg grundige svar og hjelp til alle aspekter ved flyttemelding. Du kan ringe de på 800 80 000 og følge tastevalg for å komme til Folkeregisteret.

Har du spørsmål om flyttehjelp og hvordan vi kan bistå deg i flytteprosessen kan du ta kontakt med oss.

Selv om det i folkeregisterloven ikke er spesifiserte straffebestemmelser for å unnlate å melde flytting, kan det være sanksjoner for de som bevisst unnlater å informere om adresseendring. Hvis Skatteetaten vurderer unnlatelsen som forsettlig eller grovt uaktsom, kan du risikere å bli ilagt et rettsgebyr. Dette gebyret kan være opptil 60 dager på maksimalt 16 950 kroner, basert på gjeldende satser for rettsgebyrer. Det er derfor viktig å sørge for at du melder fra om flytting i henhold til lovens krav.

For å melde flytting til private bedrifter eller organisasjoner, kan du kontakte dem direkte og gi dem beskjed om din nye adresse. Men hvis du må informere mange forskjellige enheter, kan dette være tidkrevende.

En mer effektiv metode er å benytte en flyttemeldingstjeneste. Ved å bruke en slik tjeneste fyller du ut et enkelt skjema med flytteinformasjonen din, som deretter kan sendes til alle relevante parter du trenger å informere. Merk at dette ikke er en gratis tjeneste og de fleste aktører tar seg godt betalt for å gjøre denne jobben for deg.

Hvis du skal flytte fra Norge til et ikke-nordisk land, må du melde flytting til Skatteetaten i Norge. Dette sikrer at norske myndigheter er oppdaterte på din bostedsstatus. Skulle du derimot flytte til et nordisk land, trenger du kun å melde flytting til det nye landet du skal bosette deg i. For de som har et D-nummer i stedet for et norsk personnummer, er det ikke nødvendig å melde flytting fra Norge til norske myndigheter eller postvesenet. I disse tilfellene er det tilstrekkelig å informere Posten om adresseendringen.

 

Ja, du kan melde flytting for andre familiemedlemmer, men det er visse begrensninger. Ifølge Skatteetaten kan du melde flytting for din partner, ektefelle, eller en samboer du har felles barn med eller deler foreldreansvar med. Dette betyr at hvis du er samboer uten felles barn eller delt foreldreansvar, kan ikke den ene parten melde flytting på vegne av den andre. I slike tilfeller må hver person melde flytting individuelt til Folkeregisteret.

Ja, det er helt gratis å sende flyttemeldinger til Folkeregisteret, organisasjoner du har et kundeforhold hos, og til Posten. Det er en vanlig misforståelse at det koster penger å melde flytting, men dette er altså ikke tilfellet. Å melde flytting til Folkeregisteret og andre nødvendige instanser er en kostnadsfri prosess.

For de som ikke har mulighet til å sende flyttemelding digitalt, finnes det også en mulighet for å sende dette per post. Du kan laste ned et skjema for flyttemelding fra Folkeregisteret eller Skatteetaten sine nettsider. Når du har fylt ut skjemaet, må du inkludere en kopi av legitimasjon eller ID-kort. Dette sikrer at flyttemeldingen blir behandlet korrekt og at dine opplysninger blir riktig registrert.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.