...

Brukte kontormøbler

Vi kjøper opp og selger brukte kontormøbler.

🫴 Kjøp og salg
🚛 Inkl. flyttetransport
💚 Gjenbruk av møbler

Brukte kontormøbler

Gjenbruk av kontormøbler

I en verden hvor bærekraftighet blir stadig viktigere, er det essensielt å se på alle aspekter av vår daglige virksomhet og vurdere hvordan vi kan redusere vårt karbonavtrykk. Ett område som ofte blir oversett er kontormøbler. Vårt flyttebyrå bistår med gjenbruk og kjøp/salg av brukte kontormøbler.

Kjøper og selger kontorpulter, hev senk skrivebord, kontorstoler, skap, konferansebord, sofa og oppbevaringsmøbler.

Hva vi hjelper deg med

Som et flyttebyrå som årlig utfører kontorflytting for et stort antall bedrifter, står vi i en unik posisjon for å fremme gjenbruk av kontormøbler. Vi kommer ofte over kontormøbler og annet kontorutstyr som kan gjenbrukes, og ved å tilrettelegge for salg eller donasjon av disse møblene, kan vi bidra til en mer bærekraftig håndtering av kontormøbler.

 

Gjenbruk av kontormøbler

Gjenbruk av kontormøbler har flere fordeler, både økonomisk og miljømessig. Økonomisk sett, kan bedrifter spare betydelige beløp ved å kjøpe brukte kontormøbler i god stand, i stedet for alltid å kjøpe nytt. Miljømessig bidrar det til å redusere avfall og klimagassutslipp ved å forlenge levetiden til eksisterende møbler, og redusere behovet for nyproduksjon.

Fordeler

– Gjenbruk bidrar til å minske mengden avfall som sendes til deponi, noe som er avgjørende for å bekjempe miljøproblemer og fremme bærekraft
– Kjøp av brukte kontormøbler kan gi betydelige økonomiske besparelser for bedrifter sammenlignet med å alltid kjøpe nytt
– Å gjenbruke forlenger levetiden til møbler, noe som maksimerer verdien av den opprinnelige investeringen og reduserer behovet for ressurskrevende nyproduksjon

Vi kjøper og selger kontormøbler

Kontorpulter

Kontorpulter

Oppbevaring og hyller

Oppbevaring

Kontorstoler

Kontorstoler

Lamper kontor

Lamper til kontor

Sofa kontorlandskap

Sofa

Interiør

Interiør

Bærekraftig fremtid

I en verden hvor bærekraftighet blir stadig viktigere, er det essensielt å se på alle aspekter av vår daglige virksomhet og vurdere hvordan vi kan redusere vårt karbonavtrykk. Ett område som ofte blir oversett er kontormøbler. Med et marked i Norge på omtrent 4 milliarder kroner årlig, står kontormøbler for en betydelig del av både økonomien og avfallshåndteringen. Interessant nok, kaster vi rundt 140 000 tonn med kontormøbler hvert år, til en verdi av 400-500 millioner NOK, hvorav cirka 25% er i gjenbrukelig stand. Dette kaster lys over et stort potensial for gjenbruk og omsirkulering av kontormøbler, som ikke bare kan bidra til å redusere avfall, men også spille en rolle i å kutte ned på indirekte klimagassutslipp.

Kjøpe kontormøbler

Gjenvinning av kontormøbler

Når bedrifter velger å oppgradere sine kontorlokaler, resulterer det ofte i at fullt brukelige kontormøbler blir kastet. Dette skyldes ofte små, overfladiske årsaker som feil farge eller utdatert design. Med 7000 tonn kontormøbler som kastes hvert år i Norge, står vi overfor et alvorlig miljøproblem. Disse møblene, ofte produsert i andre land, representerer ikke bare en økonomisk investering men også indirekte klimagassutslipp fra produksjonslandet.

Gjenbruk av kontormøbler representerer en gylden mulighet for å drive våre virksomheter på en mer bærekraftig måte. Ved å redusere avfall, kutte ned på klimagassutslipp, og spare økonomiske ressurser, kan vi alle bidra til en mer bærekraftig fremtid. Som et flyttebyrå med direkte tilgang til brukte kontormøbler, har vi et spesielt ansvar og mulighet til å lede an i denne endringen.

Produkter vi kjøper og selger

 • Skrivebord
 • Hev senk pulter
 • Spisebord
 • Kantinemøbler
 • Møteromsbord
 • Barbord
 • Sofabord & loungebord
 • Kontorstoler
 • Konferansestoler
 • Sofa og loungemøbler
 • Garderobeskap
 • Låsbare skap

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.