...

Hvordan skaffe flytteforsikring?

Å flytte kan gi mange bekymringer. Hva om TV-en mistes i trappa? Eller flyttebilden kolliderer? Sjekk om du trenger egen flytteforsikring, eller om du er dekket gjennom andre forsikringer.

Forsikringsordningene varierer stort fra et flyttebyrå til et annet. Mens de fleste er oppriktige om hvilke forsikringer de tilbyr så finnes det dessverre også mindre seriøse flyttebyrå som sier at de har flytteforsikring uten å ha det. Det som er viktig å huske på er at selv om de fleste flyttebyrå kan tilby flytteforsikring så er det ikke nødvendigvis slik at det er inkludert i prisen.

Du som kunde kan likevel gjøre forebyggende tiltak for å forhindre en skade eller at det skjer tyveri fra flyttebilen:

  • Sørg for riktig pakking av flyttegodset. Bruke egnet materiell, emballasje og beskyttelse, så gjør du det enklere både for deg selv og flyttebyrået.
  • Snakk med flyttebyrået slik at flyttebilen ikke står ubevoktet mens flyttingen foregår. Enkelte opplever dessverre frekke tyverier når det ikke er folk til stede.

Flytteforsikring er en god investering

Enkelte ønsker å flytte deler av innboet selv og man bestiller kun hjelp til flytting av de større møblene. Alt man flytter på egenhånd dekkes dessverre ikke av flyttebyrået men kan dekkes gjennom innboforsikringen. IF sin Super Forsikring dekker f.eks:

Super innboforsikring inneholder en uhellsforsikring og en utvidet dekning for nyere forbrukerelektronikk som vil dekke skader på innboet ditt under flytting. Forutsatt at du flytter selv, og ikke benytter et flyttebyrå.

Benytter du deg av et flyttebyrå kan du enten kjøpe flytteforsikring direkte gjennom disse (ofte litt dyrere) eller kontakte IF der du tegner en egen flytteforsikring. Det vil da dekke:

Transportmiddelet utsatt for sammenstøt el. alvorlig ulykke.

Brann, lynnedslag, eksplosjon.

Varene kastes el. skylles over bord.

Totaltap av hele kolli under lasting/lossing.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger hjelp i forbindelse med flytteforsikring.

Bestill flyttehjelp hos oss

Flyttebyrå Oslo er din flyttehjelp – vi hjelper deg med flytting i Oslo Kommune og områdene i nærheten av hovedstaden. F.eks flytting til Asker, Bærum, Østfold og Akershus. Trenger du bare flyttehjelp til selve transporten kan det naturligvis ordnes. Du kan også bestille oss til å gjøre hele flyttearbeidet. En totalflytting fra oss vil innebære at du får hjelp med å pakke ned, utpakking, bortkjøring av avfall og søppel som du ønsker å kaste, transport av ditt innbo og selvsagt helt til slutt en flyttevask med fornøydgaranti. En totalflytting sparer deg for både mye tid og ressurser og flytteprosessen går unna som en drøm.

Flytteforsikring
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.