...

Forsikringsavtaler ved flytting

Alle vet at det å flytte raskt kan bli en svært så stressfull affære. Å tenke over forsikring på flyttelasset kan derfor raskt gå i glemmeboken, et feilskjær som kan bli dyrt.

Vi ser i denne artikkelen på noen ting som er viktig å tenke på når du flytter tingene dine, både når du gjør det på egenhånd og når du bruket et flyttebyrå. Forsikringsavtaler ved flytting er en god investering.

Ved bruk av eksternt selskap

Det å leie inn noen som kan ta seg av flyttingen for deg kan være både praktisk og i noen tilfeller helt nødvendig. Spesielt om man flytter lengre avstander. Men hva skjer da om noe blir knust eller ødelagt på veien? Hvem har ansvaret?

Flytteforsikringsavtaler ved flytting

Som regel har et flyttebyrå egne forsikringsavtaler de benytter seg av, og som de også kan videreformidle på dine vegne. Men generelt sett vil lasten være forsikret under transport gjennom en såkalt godstransportforsikring. Det man imidlertid må være obs på her et at forsikringssummen kan være ganske mye under det verdien på tingene dine er. Så forhør deg alltid på forhånd med et flyttebyrå hvilken forsikringsavtaler de har, og vurder om du bør tegne en på egenhånd, eller se om du kan tegne en ekstraforsikring gjennom flyttebyrået om du har dyre verdisaker.

Et flyttebyrå er ikke pliktig til å oppgi hvilken forsikringer de bruker, så spør alltid om det på forhånd før du går inn på en avtale. Forsikringsavtaler ved flytting kan du tegne gjennom eget forsikringsselskap.

Ved flytting på egenhånd

Når du flytter på egenhånd er det også like viktig at du sørger for å ha en god forsikringspolise som dekker deg dersom uhellet er ute. I enkelte tilfeller kan en innboforsikring benyttes, men det er ikke alltid den gjelder når verdisakene er utenfor bopælen. Ta derfor å sjekk opp med ditt forsikringsselskap i dag og se hva polisen du har i dag gjelder for. Det tar bare noen minutter å sjekke hvilke avtaler du har i dag som kan dekke tingene dine, og nesten like kort tid om du tegner en ekstraforsikring. Noe som fort kan bli noen velbrukte minutter om uhellet er ute.

Vurder om du trenger nye forsikringer

Når man flytter bolig er det alltid lurt å ta en gjennomgang på forsikringsavtalene man har. Med ny bolig og gjerne en ny livssituasjon kan behovet ha endret seg i begge retninger. Kanskje trenger du ikke lenger en like dyr innboforsikring, kanskje trenger du en større. Har du tatt opp et større lån vil du kanskje forsikre deg mot arbeidsledighet og andre uforutsette scenarioer. Ta derfor alltid å bruk litt tid på å se om den nye boligsituasjonen din gjør at du bør endre ting i polisene dine.

Vi anbefaler å lese mer om boligselgerforsikring her.

Bestill flyttehjelp hos oss

Flyttebyrå Oslo er din flyttehjelp – vi hjelper deg med flytting i Oslo Kommune og områdene i nærheten av hovedstaden. F.eks flytting til Asker, Bærum, Østfold og Akershus. Trenger du bare flyttehjelp til selve transporten kan det naturligvis ordnes. Du kan også bestille oss til å gjøre hele flyttearbeidet. En totalflytting fra oss vil innebære at du får hjelp med å pakke ned, utpakking, bortkjøring av avfall og søppel som du ønsker å kaste, transport av ditt innbo og selvsagt helt til slutt en flyttevask med fornøydgaranti. En totalflytting sparer deg for både mye tid og ressruser og flytteprosessen går unna som en drøm.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.