...

Folkeregister

Folkeregisteret i Norge er en sentral database som inneholder oppdatert nøkkelinformasjon om alle personer som er eller har vært bosatt i landet. Dette registeret inneholder en rekke viktige opplysninger, inkludert fullt navn, fødselsnummer/D-nummer, adresse, flyttingshistorikk, navneendringer, dødsfall, statsborgerskap, endringer i sivilstand og familierelasjoner.

Folkeregister

Hva inneholder Folkeregisteret

Folkeregisteret gir myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner tilgang til nøkkelinformasjon om personer bosatt i Norge. Her er noen av de viktigste opplysningene som finnes i Folkeregisteret:

 • Fullt navn: Dette inkluderer både fornavn og etternavn til alle registrerte personer.
 • Fødselsnummer/D-nummer: Hver person i Norge har et unikt identifikasjonsnummer som brukes for å skille dem fra andre. Dette nummeret er avgjørende for identifikasjon og administrasjon av personopplysninger.
 • Adresse: Folkeregisteret inneholder informasjon om nåværende bostedsadresse for hver person, samt historiske adresser som kan være nyttige for dokumentasjon og sporbarhet.
 • Flytting og historiske adresser: Registeret gir informasjon om tidligere bosteder og eventuelle flyttinger som har skjedd.
 • Navneendringer: Dersom noen har endret navnet sitt, blir dette også registrert i Folkeregisteret.
 • Dødsfall: Registeret holder oversikt over personer som har gått bort, inkludert dato og sted for dødsfallet.
 • Statsborgerskap: Informasjon om hvilket land en person er statsborger av, blir også lagret i Folkeregisteret.
 • Endringer i sivilstand: Dette kan inkludere opplysninger om ekteskap, skilsmisser, separasjoner eller registrert partnerskap.
 • Familierelasjoner: Folkeregisteret inneholder opplysninger om familiemedlemmer og deres tilknytning til hverandre.

Relevant: Flytte med barnMelde flytting på nett

Hvordan melde flytting til Folkeregisteret

Når du skal flytte innenfor Norge, er det viktig å melde flyttingen til Folkeregisteret for å sikre at dine opplysninger blir oppdatert og at post og viktige dokumenter når deg på riktig adresse. Her er en trinnvis guide til hvordan du melder flytting til Folkeregisteret:

 • Tidspunkt for melding: Du kan sende flyttemelding tidligst 31 dager før du har planlagt å flytte, og senest 8 dager etter at du har flyttet. Det er viktig å holde seg innenfor denne tidsrammen for å unngå eventuelle problemer med registreringen.
 • Logg inn på Skatteetaten.no: Gå til nettsiden til Skatteetaten (skatteetaten.no) og logg inn med din BankID eller annen godkjent elektronisk ID.
 • Registrer adresseendring: Naviger til den relevante delen av nettsiden hvor du kan registrere adresseendring. Følg instruksjonene og fyll ut de nødvendige opplysningene, inkludert din nye bostedsadresse og den gamle adressen du flytter fra.
 • Bekreft informasjonen: Etter å ha fylt ut all nødvendig informasjon, må du bekrefte at opplysningene er korrekte før du sender inn flyttemeldingen.
 • Bekreftelse og oppdatering: Etter at flyttemeldingen er sendt, vil Folkeregisteret oppdatere dine opplysninger med den nye adressen. Dette sikrer at alle som henter informasjon om deg fra registeret, vil ha tilgang til riktig adresseinformasjon.

Enklere alternativ, flytte-melding.no

Selv om det å melde flytting til Folkeregisteret via Skatteetaten.no er en enkel prosess, kan det være praktisk å benytte seg av tjenester som Flytte-melding.no. Dette alternativet gir deg muligheten til å sende en flyttemelding via Skatteetaten, noe som sparer tid og forenkler prosessen.

I en tid hvor flytting kan være stressende og tidkrevende, kan tjenester som Flytte-melding.no bidra til å gjøre den praktiske delen av adresseendringen så smidig som mulig. De tar seg av kontakten med ulike kunder, bedrifter og organisasjoner, slik at du kan fokusere på andre viktige aspekter av flytteprosessen.

Folkeregisteret i Norge spiller en avgjørende rolle i å opprettholde nøyaktige og oppdaterte personopplysninger. Å melde flytting til Folkeregisteret er en viktig plikt for alle som flytter innenlands, og det er viktig å gjøre det i tide for å sikre at dine personlige opplysninger er korrekte og tilgjengelige for relevante parter. Enten du velger å gjøre dette selv via Skatteetaten.no eller benytte deg av tjenester som Flytte-melding.no, er det en enkel prosess som er avgjørende for din egen administrative orden.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.