...

Dødsbo

Vi hjelper deg med rydding og tømming av dødsbo.

🫴 Profesjonell dødsbohjelp
🚛 Håndterer prosessen A-Å
💚 Mange fornøyde kunder

Dødsbo rydding og tømming

Rydding av dødsbo

Profesjonell håndtering av dødsbo. Vårt flyttebyrå hjelper deg med tømming, vask og mellomlagring av dødsbo.

Vi flytter for private, bedrifter, forhandlere og det offentlige. I Oslo og Viken.

Hva vi hjelper deg med

I møte med tapet av en kjær, står de etterlatte ofte overfor den overveldende oppgaven med å avvikle dødsboet. Et dødsbo innebærer ikke bare en samling av materielle eiendeler, men også en arv av minner og affeksjonsverdier.

Som totalleverandør innen avvikling av dødsbo, tilbyr vi en komplett pakkeløsning som dekker alle aspekter ved denne prosessen. Vår tilnærming kombinerer faglig ekspertise med en dyp forståelse for de følelsesmessige og praktiske utfordringene som oppstår i slike situasjoner. Med vår hjelp, kan de etterlatte navigere i denne vanskelige tiden med større ro og klarhet.

 

Oversikt over tjenester

Vår rolle strekker seg fra den innledende vurderingen av boet til den endelige fordelingen av eiendeler og opprydding. Våre tjenester inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Sortering og rydding av dødsbo
  • Organisering av salg eller auksjon for å maksimere verdien av boets eiendeler
  • Rengjøring av dødsbo
  • Mellomlagring

 

Hva er et dødsbo

Et dødsbo representerer summen av en avdødes eiendeler, inkludert eiendom, finansielle midler, og personlige gjenstander. Dette utgjør en legal enhet som må håndteres i henhold til norsk lov. Prosessen starter med en offisiell registrering og slutter med fordelingen av eiendelene til arvingene eller ifølge testamentet. Juridisk sett krever håndteringen av et dødsbo nøye overholdelse av lover og forskrifter. Dette inkluderer skifte av boet, gjeldsoppgjør, og skattepliktige forhold.

Disse prosessene kan ofte være komplekse og tidkrevende, spesielt for de som ikke er kjent med juridiske prosedyrer.

Ting vi hjelper deg med å flytte eller kjøre bort

Møbler

Møbler

Antikviteter

Antikviteter

Lekebiler

Lekebiler

Kunst

Kunst

Militær

Militær

Frimerker

Frimerker

Lysekroner

Lysekroner

Bord

Bord

Smykker

Smykker

Lamper

Lamper

Dukker

Dukker

Leketøy

Leketøy

Prosessen med avvikling av dødsbo

Å avvikle et dødsbo er en omfattende prosess som krever både tid og oppmerksomhet til detaljer. Vår tilnærming er strukturert og metodisk, sikret å være både omfattende og effektiv.

  • Første møte og vurdering: Vi starter prosessen med et innledende møte for å forstå familien sine behov og forventninger. Dette innebærer en vurdering av dødsboets omfang og en gjennomgang av nødvendige dokumenter.

  • Planlegging og strategi: Basert på første møte, utarbeider vi en skreddersydd plan som inkluderer tidslinjer og en detaljert strategi for hvordan vi skal håndtere boet.

  • Vurdering av eiendeler: Vi utfører en grundig vurdering av alle eiendeler i boet, fra eiendom til personlige gjenstander. Dette inkluderer verdsettelse for eventuelt salg eller auksjon.

  • Salg, sonasjon, og distribusjon aveEiendeler: Avhengig av familiens ønsker, organiserer vi salg, donasjon til veldedighet, eller distribusjon av eiendeler til arvingene.

  • Rydding og ppprydding av eiendom: Vi tar oss av all rydding, inkludert sortering, kasting, og rengjøring av eiendommen, forbereder den for salg eller overlevering.

  • Salg av dødsbo: Vårt flyttebyrå har tett samarbeid med lokale eiendomsmeglere og kan sette deg i kontakt med eiendomsmegler som bistår med salg av dødsbo.

Kjøp og salg dødsbo

Avfallshåndtering

Vi hjelper deg med å kjøre bort avfall…

Hvitevarer

Bortkjøring hvitevarer

Kjører bort hvitevarer til avfallsstasjon. Inkludert kjøleskap, fryser, komfyr, vaskemaskin o.l.

Kontormøbler

Kontormøbler

Skal bedriften flytte og trenger hjelp med å kvitte seg med kontormøbler tilbyr vi henting og bortkjøring av dette.

Oppussing avfall

Oppussing avfall

Vi henter avfall etter oppussing og boligrenovering. Våre søppeltaxi håndterer trevirke, gamle møbler og annet.

Piano

Kaste piano

Har du et eldre piano du trenger hjelp med å kjøre bort? Vi tilbyr frakt og transport av piano og andre tunge eiendeler.

Avvikling av dødsbo

Vi tilbyr tilpassede løsninger basert på de spesifikke behovene til hvert dødsbo. Gjennom vår organiserte og effektive prosess reduserer vi unødvendige kostnader, samtidig som vi opprettholder høy kvalitet på tjenestene.

Vår tjeneste strekker seg over et bredt geografisk område, spesielt fokusert på Østlandet. Vi dekker viktige byer og områder, inkludert:

Som Norges hovedstad, tilbyr vi omfattende tjenester for dødsbo i hele Oslo-området. Vi dekker også Asker & Bærum, Nordre Follo inkludert Kolbotn, Ski og Langhus og Skedsmo med Lillestrøm og Lørenskog.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.